Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

INFORMACJA

Zarządu ROD im. „Miczurina ” w Czerwionce-Leszczynach
W związku z przyjęciem przez Walne Zebranie Sprawozdawcze PZD ROD im.
„Miczurina” w Czerwionce uchwały Nr 10/2023 , Zarząd ROD informuje wszystkich
Działkowców, iż zgodnie z uchwałą:


W dniach od 29.05. do 03.06. 2023 r. zostanie wstrzymany dopływ wody
do wszystkich działek ROD.
W tym czasie wszyscy działkowcy, którzy posiadają licznik wody po okresie
legalizacji (5 lat), muszą bezwzględnie wymienić te urządzenia na swoich
działkach.
Wymaganą ilość wodomierzy zakupił Zarząd ROD w cenie 62,00 zł i będą
one do odebrania po uprzedniej zapłacie za urządzenie w dniach:
Dział I – 24.05.2023 r. od 15:00 do 16:00 obok działki 102 ( aleja IV )
Dział II – 25.05.2023 r. od 15:00 do 16:00 w świetlicy działkowej ( dział II )
Dział III – 26.05.2023 r. od 15:00 16:00 obok magazynu ( dział III )


Nie będzie tolerowany zakup licznika indywidualnie przez działkowca!


Działkowcy, którzy nie mają możliwości wymiany liczników wody na swoich
działkach we własnym zakresie, zobowiązani są zgłosić ten fakt do Zarządu ROD
w czasie odbierania wodomierza.
Zarząd ROD przydzieli pracownika do wymiany urządzenia w uzgodnionym
z działkowcem terminie.
Działkowcy pokrywają koszt zakupu wodomierzy oraz ewentualnej ich wymiany na
swoich działkach.
Podczas plombowania nowych wodomierzy zostanie dostarczone Państwu
potwierdzenie zakupu oraz spisany zostanie stan starego licznika.


Kontakt do osób wymieniających liczniki (za opłatą) na poszczególnych działach:
dział I : 691-745-971 , dział II : 607- 990- 974, dział III : 607- 990- 974


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami :
503-088-214, 511-219-160, 518-237-416 ,
Zarząd ROD

error: Content is protected !!