Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Miczurina” w Czerwionce-Leszczynach zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2022 ROK,

które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2023 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Wolności 2  Czerwionka-Leszczyny 

Termin I o godzinie 9:30 -zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w
pierwszym terminie przy obecności ponad 50% członków

Termin II o godzinie 10:00 -zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie przy obecność poniżej 50% członków, uchwały podjęte
w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu.
……………………………………………………………………………………………..
Porządek obrad walnego zebrania dostępny będzie w gablotach ogłoszeniowych na ogrodzie.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 13.04.2022 roku w godz. 10:30 do 12:30
oraz 14.04.2022 roku w godz. 14:30 do 16:30 w świetlicy działkowej, dział II
godz. 14:30 do 16:30
………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  CZŁONKÓW PZD W ROD.

W celu przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: „dane”) w związku   z posiadaniem działki w ROD prowadzonym przez Polski Związek  Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że administratorem danych jest PZD, w którego imieniu obowiązki dotyczące danych realizuje zarząd ROD.

error: Content is protected !!