Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

UWAGA!!!

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku,
musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązek ten dotyczy również działkowców, którzy na swoich działkach korzystają ze źródeł ciepła (kominki, kozy, piece itp.)

Deklaracja jest dostępna na stronie Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
w zakładce do pobrania.
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/dokumenty_do_pobrania/index.html

plik o nazwie: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne

Deklaracje można również składać w biurze zarządu ROD MICZURIN, w dni pełnienia dyżuru.
Dodatkowo w dniu 29.06.2022 r. w godzinach od 15:00 do 16::00

Zarząd o obowiązku składania przez działkowców, deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dowiedział się w dniu 21.06.2022 r.
Kilkudniowe opóźnienie składania deklaracji w zarządzie nie sprawi żadnego problemu.

Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000 zł.

error: Content is protected !!