Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZARZĄD ROD im. „ MICZURINA” INFORMUJE
Opłaty związane z użytkowaniem ogrodu takie jak:
składka członkowska, opłata ogrodowa, opłata ogrodowa wodna, opłata ogrodowa energetyczna, opłata za wywóz śmieci.
Prąd i woda według wskazań zużycia w 2021 roku.
Opłaty proszę wpłacać jednorazowo za cały rok od miesiąca maja do końca czerwca 2022 roku.
…………………………………………………………………………………………….
OPŁATY ZA DZIAŁKI PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO ROD
( w dokładnej kwocie nie zaokrąglając )

NR KONTA: 17 8454 1095 2003 0000 6552 0001

W TYTULE PRZELEWU PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER DZIAŁKI, DZIAŁ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPŁATY TE BĘDĄ SIĘ KSZTAŁTOWAĆ ZGODNIE Z WYLICZENIAMI:
OPŁATA OGRODOWA 0,80 ZŁ OD M² DZIAŁKI
OPŁATA ENERGETYCZNA 12,10 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA WODNA 9,14 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA ŚMIECIOWA 130,00 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 6,00 ZŁ OD DZIAŁKI

PRĄD ,WODA, ZGODNIE Z ODCZYTAMI LICZNIKÓW I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENAMI.

Ceny pobieranych opłat w 2022 r. za wodę i prąd: woda – 6,53 zł. 1 m³, prąd – 0.67 zł. 1 kWh
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJE NA TEMAT WYSOKOŚCI OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ U CZŁONKÓW ZARZĄDU POD NUMERAMI TELEFONU OD 1 MAJA 2022 R.
667-947-297 , 503-088-214 , 518-237-416

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI DOKONAĆ OPŁATY PRZEZ INTERNET LUB W PLACÓWKACH POCZTOWYCH CZY BANKOWYCH PROSZONE SĄ O PODANIE TEJ INFORMACJI TELEFONICZNIE, ZOSTANIE Z NIMI USTALONY TERMIN OPŁATY W BIURZE ROD.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Każdy działkowiec jest zobowiązany wpłacić do 30 czerwca 2022 roku całość kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.
Działkowcowi który nie ureguluje opłat związanych z funkcjonowaniem ROD w wyznaczonym terminie zostanie zastosowany art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, co może stanowić przesłankę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

error: Content is protected !!