Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Miczurina” w Czerwionce-Leszczynach zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2021 ROK,

które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36 D.

Termin I o godzinie 11:30 -zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w
pierwszym terminie przy obecności ponad 50% członków

Termin II o godzinie 12:00 -zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie przy obecność poniżej 50% członków, uchwały podjęte
w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę
obecnych na zebraniu.
……………………………………………………………………………………………..
Porządek obrad walnego zebrania dostępny będzie w gablotach ogłoszeniowych na ogrodzie.
………………………………………………………………………………………………………………………..

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 13.04.2022 roku w godz. 10:30 do 12:30
oraz 14.04.2022 roku w godz. 14:30 do 16:30 w świetlicy działkowej, dział II
godz. 14:30 do 16:30
oraz 14.08.2021 roku w godz. 10:30 do 12:00 w świetlicy działkowej, dział II

Porządek obrad walnego zebrania dostępny będzie w gablotach ogłoszeniowych na ogrodzie.

error: Content is protected !!