Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZAWIADOMIENIE

Zarząd im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2019 i 2020 ROK,
które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 roku w przed świetlicą działkową na dziale II

Termin I o godzinie 9:30 – zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ponad 50% członków
Termin II o godzinie 10:00 – zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie przy obecność poniżej 50% członków, uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i
obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 13.08.2021 roku w godz. 14:30 do 16:30
oraz 14.08.2021 roku w godz. 10:30 do 12:00 w świetlicy działkowej, dział II

Porządek obrad walnego zebrania dostępny będzie w gablotach ogłoszeniowych na ogrodzie.

error: Content is protected !!