Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZARZĄD ROD im. „ MICZURINA” INFORMUJE :

 Ze względu na dalszą sytuację epidemii oraz wytycznymi Krajowego Zarządu PZD, dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 i przeprowadzania tych zebrań przyjęto uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r. Krajowy Zarząd PZD jednocześnie przypomina, że termin na odbycie walnych zebrań/konferencji delegatów w roku 2021 został przesunięty przez wszystkie okręgowe zarządy PZD do dnia 31 sierpnia 2021r. Powszechnie obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem walnych zebrań/konferencji delegatów do czasu zniesienia ograniczeń. 

ZARZĄDY ROD BĘDĄ POBIERAĆ OD DZIAŁKOWCÓW Z ROD OPŁATY OGRODOWE PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ROD W 2021 R W WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ OPŁATOM WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA, PODJĘTYCH W 2019 R. 

OPŁATY TE BĘDĄ SIĘ KSZTAŁTOWAĆ ZGODNIE Z WYLICZENIAMI:
OPŁATA OGRODOWA – 0,50 ZŁ OD M² DZIAŁKI
OPŁATA ENERGETYCZNA – 14,25 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA WODNA –  16,00 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA ŚMIECIOWA –  125,00 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ – 6,00 ZŁ OD DZIAŁKI
DOPŁATA DO WYWOZU BIO ZA 2020 ROK –  7,00 ZŁ OD DZIAŁKI

PRĄD ,WODA, ZGODNIE Z ODCZYTAMI LICZNIKÓW I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENAMI. Ceny pobieranych opłat w 2021r. za wodę i prąd: woda – 6,49zł. 1m³, prąd – 0.83 zł. 1kWh
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJE NA TEMAT WYSOKOŚCI OPŁAT NA DZIAŁCE MOŻNA UZYSKAĆ U CZŁONKÓW ZARZĄDU POD NUMERAMI TELEFON OD 1 MAJA 2021 R.
667-947-297 , 503-088-214 , 518-237-416
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….
OPŁATY ZA DZIAŁKI PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO ROD
( w dokładnej kwocie nie zaokrąglając )

 NR KONTA: 17 8454 1095 2003 0000 6552 0001

W TYTULE PRZELEWU PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER DZIAŁKI, DZIAŁ
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI DOKONAĆ OPŁATY PRZEZ INTERNET LUB W PLACÓWKACH POCZTOWYCH CZY BANKOWYCH PROSZONE SĄ O PODANIE TEJ INFORMACJI TELEFONICZNIE, ZOSTANIE Z NIMI USTALONY TERMIN OPŁATY W
BIURZE ROD.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Każdy działkowiec jest zobowiązany wpłacić do 30 czerwca 2021 roku całość kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w 2019 roku.
Uchwała zarządu Nr 16 / 2021 roku, która mówi: działkowcowi który nie ureguluje opłat związanych z funkcjonowaniem ROD w wyznaczonym terminie zostanie odcięte zasilanie energii elektrycznej, wody do danej działki oraz zostanie zastosowany art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, co może stanowić przesłankę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

 

error: Content is protected !!