Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

OGŁOSZENIE
ZARZĄD ROD im. „ MICZURINA” INFORMUJE :

ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMII I ODWOŁANIE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH, KRAJOWY ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 44/2020 § 2 Z DNIA 11.03.2020 R. POSTANAWIA:
UPOWAŻNIĆ ZARZĄDY ROD DO POBIERANIA OD DZIAŁKOWCÓW Z ROD ZALICZEK Z TYTUŁU OPŁAT OGRODOWYCH PRZEZNACZONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ROD W 2020 R. W WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ OPŁATOM WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁ WALNYCH ZEBRAŃ PODJĘTYCH W 2019 R.

OPŁATY TE BĘDĄ SIĘ KSZTAŁTOWAĆ ZGODNIE Z WYLICZENIAMI:
OPŁATA OGRODOWA 0,50 ZŁ OD M² DZIAŁKI
OPŁATA ENERGETYCZNA 7,00 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA WODNA 9,00 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA ŚMIECIOWA 100,00 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 6,00 ZŁ OD DZIAŁKI

PRĄD ,WODA, ZGODNIE Z ODCZYTAMI LICZNIKÓW I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENAMI.

INFORMACJE NA TEMAT WYSOKOŚCI OPŁAT NA DZIAŁCE MOŻNA UZYSKAĆ U CZŁONKÓW ZARZĄDU POD NUMERAMI TELEFON:
667-947-297 , 503-088-214 , 518-237-416
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPŁATY ZA DZIAŁKI PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO ROD

NR KONTA: 17 8454 1095 2003 0000 6552 0001

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ:
IMIĘ, NAZWISKO, NUMER DZIAŁKI, DZIAŁ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI OPŁATY PRZEZ INTERNET PROSZONE SĄ O PODANIE TEJ INFORMACJI TELEFONICZNIE I ZOSTANIE Z NIMI USTALONY TERMIN OPŁATY W BIURZE ROD. PROSIMY NIE CHODZIĆ DO PLACÓWEK POCZTOWYCH I BANKOWYCH Z OPŁATAMI.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Każdy działkowiec jest zobowiązany wpłacić do 30 czerwca 2020 roku całość kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w 2019 roku.
Uchwała zarządu Nr 24 / 2020 roku, która mówi: działkowcowi który nie ureguluje opłat związanych z funkcjonowaniem ROD w wyznaczonym terminie zostanie odcięte zasilanie energii elektrycznej lub wody do danej działki.

error: Content is protected !!