Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZAWIADOMIENIE

Zarząd im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2019 ROK, które odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury (MOK) w Czerwionce, ul. Wolności 2.

  • Termin I o godzinie 9:30 -zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ponad 50% członków
  • Termin II o godzinie 10:00 – zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie przy obecność poniżej 50% członków, uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 19.03.2020 roku w godz. 14:30 do 16:30 oraz 21.03.2020 roku w godz. 10:30 do 12:00 w świetlicy działkowej, dział II.

Porządek obrad walnego zebrania dostępny będzie w gablotach ogłoszeniowych na ogrodzie.

error: Content is protected !!