Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl
ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach zaprasza wszystkich działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul Wolności 2

Termin I o godzinie 9:30
zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ponad 50% członków

Termin II o godzinie 10:00
zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie przy obecność poniżej 50% członków, uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 04.04.2019 r. w godz. 14:30 do 17:30 oraz 06.04.2019 r. w godz. 10:30 do 12:30 w świetlicy działkowej, dział II.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DOSTĘPNY BĘDZIE W GABLOTACH OGŁOSZENIOWYCH NA OGRODZIE OD 30 MARCA 2019 ROKU.

error: Content is protected !!