Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach zaprasza wszystkich działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul Wolności 2

Termin I o godzinie 9:30
zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ponad 50% członków

Termin II o godzinie 10:00
zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie przy obecność poniżej 50% członków uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 14 kwietnia 2018 r. od godziny 15:00 do 16:00
w świetlicy działkowej, dział II.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO DOSTĘPNY
W GABLOTACH OGŁOSZENIOWYCH NA OGRODZIE

 

error: Content is protected !!