Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

W dniach od 16.05.2017r. do 18.05.2017r. w godzinach od 16:00 do 17:30 w świetlicy działkowej na dziale II będą zbierane opłaty związane z użytkowaniem działki za 2017 rok.

Zgodnie z uchwałą Nr 13/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 25.03.2017r.

Wszystkie opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch terminach.

W miesiącu maju:

składka członkowska – 6,00 zł (Uchwała Nr 9/XI/2016 KR PZD z dnia 15.12.2016 r.)

opłata ogrodowa – 0,45 gr. od m² użytkowanej działki

opłata ogrodowa wodna – 10,00 zł

opłata ogrodowa energetyczna – 8,00 zł

opłata za wywóz śmieci – 35,00 zł (Uchwała Nr XXVIII/321/16 RM w Czerwionce-L.)

W miesiącu sierpniu :

prąd – 0,63 gr. za 1 kWh

woda – 6,10 zł. za 1 m³

Rozliczenie roczne zużycia wody i prądu rozliczone będzie po 31 października.

Zarząd ROD

error: Content is protected !!