Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach zaprasza wszystkich działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się 25 marca ( tj. sobota ) 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul Wolności 2

Termin I o godzinie 9:30

zgodnie z § 61 ust. 1 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w
pierwszym terminie przy obecności ponad 50% członków

Termin II o godzinie 10:00

zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w
drugim terminie przy obecność poniżej 50% członków

uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16 i 17 marzec 2017r od godziny 16:00 do 17:00 w świetlicy działkowej, dział II.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO DOSTĘPNY
OD 1 MARCA 2017r NA STRONIE ROD ORAZ W DNIU ZEBRANIA

www.czerwionka-rod.pl

error: Content is protected !!