Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

Zarząd przypomina – Dzierżawcy działek którzy nie uregulowali opłat z tytułu zużytej energii według wyznaczonego terminu rozliczenia rocznego, zgodnie z uchwałą Nr 11/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 marca 2016 roku, zarząd poczyni kroki do zablokowania dostaw energii na pojedynczych działkach ROD.

Uchwała na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD im. „Miczurina”
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19.03.2016r

Nr 13/2016 – W sprawie ponownego podłączenia energii elektrycznej dla działkowca.
Zarząd ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach działając na podstawie Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. ustala opłatę za ponowne podłączenie energii elektrycznej na działce
w wysokości 30,00 zł.

Uzasadnienie:
– trzydziesto dniowe opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii według wyznaczonego terminu, zgodnie z uchwałą Nr 11/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 marca 2016 roku może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z uchwały walnego zebrania. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powiadomić działkowca na piśmie.

error: Content is protected !!